Български | English
 

СТАК ООД

2859 Дрангово, Петрич
тел: +359 745 6 44 80            
факс: +359 745 6 01 86           
мобилен: +359 888 321 339        
мобилен: +359 888 321 338         
г-н Немцов - управител            
ЛЕЕНЕ И МЕТАЛОOБРАБОТКА           
OFFICE@STAK.BG   

     

 

 ЗА НАС

  “СТАК” ООД е специализирана в производството на отливки от черни и цветни метали по класически и центробежни технологии.

  Най-силната страна на дружеството е постоянния контрол на качеството, от входящите суровини до готовия продукт.

​​  Персоналът е от 27 души професионално обучен и квалифициран като всички те са разпределени по производствени звена на предприятието.


  За следенето на процеса на работа се грижат четири оперативни мениджъра, чиято основна задача е контрол на качеството във всеки един етап от жизненият път на изделието до неговото тестване в оборудвана за целта лаборатория.