Български | English
 

СТАК ООД

2859 Дрангово, Петрич
тел: +359 745 6 44 80            
факс: +359 745 6 01 86           
мобилен: +359 888 321 339        
мобилен: +359 888 321 338         
г-н Немцов - управител            
ЛЕЕНЕ И МЕТАЛОOБРАБОТКА           
OFFICE@STAK.BG   

     

 

Изработка на техническа документация

Първият етап от производствения процес е изработването на техническата документация и симулация на бъдещото отливане на детайлите. Изработката на техническата документация се осъществява чрез използването на най - модерните програми за изготвяне на чертежи. След като бъде изработена,техническата документация се одобрява от клиента/ възложителя. 

Предварителното изготвяне на чертежите ни позволява да изработим най - добрите детайли относно следните компоненти:

  • Конфигурация на отливките
  • Наливникова система
  • Разработване на моделно - сърцева и касова екипировка
  • Определяне дизайна и себестойността му спрямо неговото приложение.