Български | English
 

СТАК ООД

2859 Дрангово, Петрич
тел: +359 745 6 44 80            
факс: +359 745 6 01 86           
мобилен: +359 888 321 339        
мобилен: +359 888 321 338         
г-н Немцов - управител            
ЛЕЕНЕ И МЕТАЛОOБРАБОТКА           
OFFICE@STAK.BG   

     

 

Изработка на моделна екипировка

Изработването на нова моделно-касова екипировка се извършва в обособен за целта цех, оборудван с машини с ЦПУ. 

Основна тяхна цел е чрез обработването на разнообразните по вид и форма сърца, се предават гладкост и точност на отворите на отливката. Сърцата се изработват от специални смеси, които са съобразени с размерите и сложността на всеки един отделен детайл.

За получаването на прецизна отливка са необходими разнообразни по вид и форма сърца, които имат за цел да предадат гладкост и точност на отворите на отливката. Сърцата се изработват от специални смеси, които са съобразени с размерите и сложността на всеки един отделен детайл.

/Разполагаме с разнообразен касов парк и с номенклатура от комплекти моделна екипировка, включваща над 2000 наименования и типоразмера (модели, сърцеви кутии, бланова екипировка).

Годишно се усвояват още около 150-200 нови детайла./