Български | English
 

СТАК ООД

2859 Дрангово, Петрич
тел: +359 745 6 44 80            
факс: +359 745 6 01 86           
мобилен: +359 888 321 339        
мобилен: +359 888 321 338         
г-н Немцов - управител            
ЛЕЕНЕ И МЕТАЛОOБРАБОТКА           
OFFICE@STAK.BG   

     

 

Формоване и леене

Формоването се извършва в черупкови форми и пясъчно бентонитни смеси

/Възможностите на предприятието позволяват производството на повече от 10 000 т. отливки годишно, с единична маса от 0,5 кг. до 4  000 кг. и размери до 2500 х 2000 мм.

Според габаритите на отливките формоването се извършва машинно или ръчно. Процесът се съпътства от подготовката на специални формовъчни и сърцеви смеси.

Разтопяването на метала се осъществява в 4 бр. 5 – тонни електродъгови пещи за стомани и чугуни. Работата с този вид пещи дава възможност за непрекъснат контрол върху  химическия състав на отливания метал и качеството на произведената продукция, което допълнително подобрява прецизността на работата.
/