Български | English
 

СТАК ООД

2859 Дрангово, Петрич
тел: +359 745 6 44 80            
факс: +359 745 6 01 86           
мобилен: +359 888 321 339        
мобилен: +359 888 321 338         
г-н Немцов - управител            
ЛЕЕНЕ И МЕТАЛОOБРАБОТКА           
OFFICE@STAK.BG   

     

 

Термична обработка

За извършването на термичната обработка разполагаме с две електросъпротивителни пещи ПЕК -20 и ПЕК – 45

Термичната обработка на металите представлява процес на термично въздействие върху металите или металните сплави с цел изменение структурата и свойствата им. Тя обикновено включва нагряване или охлаждане и задържане при определена температура.

При нас се извършват класическите термични обработки – отгряване, нормализация, закаляване, отвръщане и стареене, съобразно спецификата на произвежданата марка метал.