Български | English
 

СТАК ООД

2859 Дрангово, Петрич
тел: +359 745 6 44 80            
факс: +359 745 6 01 86           
мобилен: +359 888 321 339        
мобилен: +359 888 321 338         
г-н Немцов - управител            
ЛЕЕНЕ И МЕТАЛОOБРАБОТКА           
OFFICE@STAK.BG   

     

 

Механична обработка

След приключването на термичния процес, отливките достигат до механична обработка или т.н довършителни работи - почиатване, грундиране, боядисване.

Механичната обработка се извършва в зависимост от изискванията и серийността на детайлите на универсални металообработващи машини и машини с ЦПУ.