Български | English
 

СТАК ООД

2859 Дрангово, Петрич
тел: +359 745 6 44 80            
факс: +359 745 6 01 86           
мобилен: +359 888 321 339        
мобилен: +359 888 321 338         
г-н Немцов - управител            
ЛЕЕНЕ И МЕТАЛОOБРАБОТКА           
OFFICE@STAK.BG   

     

 

ВИДОВЕ МЕТАЛИ

 

В "СТАК" ООД се произвеждат отливки от следните видове стомана:

 

СРАВНИТЕЛНА ТАБЛИЦА ЗА МЕТАЛИ
(стандарти и марки)