Български | English
 

СТАК ООД

2859 Дрангово, Петрич
тел: +359 745 6 44 80            
факс: +359 745 6 01 86           
мобилен: +359 888 321 339        
мобилен: +359 888 321 338         
г-н Немцов - управител            
ЛЕЕНЕ И МЕТАЛОOБРАБОТКА           
OFFICE@STAK.BG   

     

 

ВИСОКОЛЕГИРАНА МАНГАНОВА СТОМАНА

В зависимост от количественото съдържание на легиращи добавки, когато те са повече от 10%,  стоманата се класифицира като високо-легирана.
Видът и количеството на добавките се подбират внимателно, за да се постигнат определени свойства. Например, при увеличаване съдържанието на Mn се повишава износоустойчивостта, подобряват се механичните свойства на стоманата, като се съчетават висока пластичност и якост.

От високолегирана манганова стомана се произвеждат: звена за вериги на трактори и други верижни машини, облицовки за топкови мелници, трошачни и облицовъчни плочи за челюстни трошачки, чукове и облицовъчни плочи за роторни трошачки, конуси и притискащи втулки за конусни трошачки, използвани в рудодобивната, въгледобивната и циментовата промишленост.

Произвеждат се и високоизносоустойчиви детайли: зъби за багери, фадроми, челни товарачи, ножове за булдозери и грейдери, работещи на ударно натоварване с абразивно износване, лопатки, даржачи и облицовки за асфелтосмесители и бетоносмесители, както и други резервни части по заявка на клиента.