Български | English
 

СТАК ООД

2859 Дрангово, Петрич
тел: +359 745 6 44 80            
факс: +359 745 6 01 86           
мобилен: +359 888 321 339        
мобилен: +359 888 321 338         
г-н Немцов - управител            
ЛЕЕНЕ И МЕТАЛОOБРАБОТКА           
OFFICE@STAK.BG   

     

 

Модифицирани чугуни

Към групата на модифицираните чугуни спада така нареченият сферографитен чугун, който е характерен с висока степен на еластичност. Подобно на сивия чугун, има много видове сферографитен чугун с различна степен на якост и пластичност. Различните видове се постигат чрез комбинация от алуминиеви добавки и топлинна обработка.

Сферографитният чугун е много лесен за механообработка и позволява изискванията за механична обработка да се спазват до максимална точност.