Български | English
 

СТАК ООД

2859 Дрангово, Петрич
тел: +359 745 6 44 80            
факс: +359 745 6 01 86           
мобилен: +359 888 321 339        
мобилен: +359 888 321 338         
г-н Немцов - управител            
ЛЕЕНЕ И МЕТАЛОOБРАБОТКА           
OFFICE@STAK.BG   

     

 

КЛИЕНТИ

Гарантираното и високо качество на продукцията при разумни цени я прави добре приета както на вътрешния, така и на международния пазар като производството ни е ориентирано основно към експорт в Гърция, Македония.

 

СЪВМЕСТНО ПРОИЗВОДСТВО

Ние сме готови да установим бизнес отношения с всяка една заинтересована фирма в областта на металолеенето и механичната обработка на металите за постигане на общи взаимоизгодни бизнес интереси, създаването на смесени прозиводства и внедряване на нови технологии.

РЕФЕРЕНЦИИ: