Видове метали

В "СТАК" ООД се произвеждат отливки от следните видове стомана:

Високолегирана манганова стомана

В зависимост от количественото съдържание на легиращи добавки, когато те са повече от 10%,  стоманата се класифицира като високо-легирана.
Видът и количеството на добавките се подбират внимателно, за да се постигнат определени свойства. Например, при увеличаване съдържанието на Mn се повишава износоустойчивостта, подобряват се механичните свойства на стоманата, като се съчетават висока пластичност и якост.

От високолегирана манганова стомана се произвеждат: звена за вериги на трактори и други верижни машини, облицовки за топкови мелници, трошачни и облицовъчни плочи за челюстни трошачки, чукове и облицовъчни плочи за роторни трошачки, конуси и притискащи втулки за конусни трошачки, използвани в рудодобивната, въгледобивната и циментовата промишленост.

Произвеждат се и високоизносоустойчиви детайли: зъби за багери, фадроми, челни товарачи, ножове за булдозери и грейдери, работещи на ударно натоварване с абразивно износване, лопатки, даржачи и облицовки за асфелтосмесители и бетоносмесители, както и други резервни части по заявка на клиента.

Нелегирани и нисколегирани стомани

Стомани със съдържание на лигиращи съставки под 10% се наричат нисколегирани стомани. Видът и количествата на примесите се подбират внимателно, за да се постигнат определени свойства като: твърдост, устойчивост на корозия и намаляване чупливостта на детайлите, които са изработени от стоманата.


От нелегирани и нисколегирани стомани се произвеждат резервни части за трактори и селскостопански машини, плугове, плужни тела и лемежи за плугове, опорни ролки, сечива , ходови колела, лагерни тела, сечива и др.

Сиви чугуни

Сивите чугуни са с отлични износоустойчиви характеристики. Благодарение на структурата на материала и посредством добавянето на различни легиращи елементи, се подобряват механичните свойства на чугуна. В сравнение с ниско- и средновъглеродната стомана, сивият чугун има по-висока якост, както и отлична устойчивост на деформации.

От чугун се произвеждат: тежести, плочи, капачки, конуси, барабани, конзоли, маховици, ремъчни шайби, тела на лагери, улични решетки и шахти и др.

Модифицирани чугуни

Към групата на модифицираните чугуни спада така нареченият сферографитен чугун, който е характерен с висока степен на еластичност. Подобно на сивия чугун, има много видове сферографитен чугун с различна степен на якост и пластичност. Различните видове се постигат чрез комбинация от алуминиеви добавки и топлинна обработка.

Сферографитният чугун е много лесен за механообработка и позволява изискванията за механична обработка да се спазват до максимална точност.

СРАВНИТЕЛНА ТАБЛИЦА ЗА МЕТАЛИ (стандарти и марки)