Производствен
процес

01.

Изработка на техническа документация

Първият етап от производствения процес е изработването на техническата документация и симулация на бъдещото отливане на детайлите. Изработката на техническата документация се осъществява чрез използването на най – модерните програми за изготвяне на чертежи. След като бъде изработена,техническата документация се одобрява от клиента/ възложителя. 

Предварителното изготвяне на чертежите ни позволява да изработим най – добрите детайли относно следните компоненти:

 

02.

Изработка на моделна екипировка

Изработването на нова моделно-касова екипировка се извършва в обособен за целта цех, оборудван с машини с ЦПУ. 

Основна тяхна цел е чрез обработването на разнообразните по вид и форма сърца, се предават гладкост и точност на отворите на отливката. Сърцата се изработват от специални смеси, които са съобразени с размерите и сложността на всеки един отделен детайл.

/Разполагаме с разнообразен касов парк и с номенклатура от комплекти моделна екипировка, включваща над 2000 наименования и типоразмера (модели, сърцеви кутии, бланова екипировка).

Годишно се усвояват още около 150-200 нови детайла./

03.

Формоване и леене

Формоването се извършва в черупкови форми и пясъчно бентонитни смеси

/Възможностите на предприятието позволяват производството на 240 т. отливки годишно, с единична маса от 0,3 кг. до 200 кг. и размери до 1000 х 1500 мм.

Според габаритите на отливките формоването се извършва машинно или ръчно. Процесът се съпътства от подготовката на специални формовъчни и сърцеви смеси.

Разтопяването на метала се осъществява в 2 бр. 160 – килограмови индукционни пещи за стомани и чугуни. Работата с този вид пещи дава възможност за непрекъснат контрол върху  химическия състав на отливания метал и качеството на произведената продукция, което допълнително подобрява прецизността на работата./ 

04.

Окачествяване на отливките

pour, iron, foundry-4455451.jpg

Окачествяването на отливките се извършва след почистване и отрязване не леяковата система

05.

Термична обработка

 

За извършването на термичната обработка разполагаме с две електросъпротивителни пещи ПЕК -20 и ПЕК – 45

Термичната обработка на металите представлява процес на термично въздействие върху металите или металните сплави с цел изменение структурата и свойствата им. Тя обикновено включва нагряване или охлаждане и задържане при определена температура.

При нас се извършват класическите термични обработки – отгряване, нормализация, закаляване, отвръщане и стареене, съобразно спецификата на произвежданата марка метал

06.

Механична обработка

След приключването на термичния процес, отливките достигат до механична обработка или т.н довършителни работи – почиатване, грундиране, боядисване.

Механичната обработка се извършва в зависимост от изискванията и серийността на детайлите на универсални металообработващи машини и машини с ЦПУ.